Uczelnie techniczne – droga do tytułu inżyniera

Żacy uczelni technicznych takich jak politechniki studiują dwuetapowo tj. podobnie jak w przypadku innych uczelni, gdzie zdobycie tytułu magistra zajmuje pięć lat. Zaś na politechnikach po 3,5 r. zdobywa się tytuł inżyniera. Rzecz jasna, wcześniej należy pozdawać wszystkie egzaminy. Dokładnie z taką samą sytuacją mają do czynienia studenci, którym przyjdzie do napisania praca inżynierska transport. Natomiast napisanie pracy inżynierskiej nie jest wcale prostą sprawą. Oczywiście należy znaleźć dziedzinę, w której jest się dobrym jak i wytypować z niej szczegółowe zagadnienia. Dobrze jest także przy wyborze tematów kierować się dostępnością do literatury. Co ciekawe tematy prac inżynierskich transport są bardzo zróżnicowane. Odnoszą się do wielu zagadnień, niektóre są bardziej praktyczne, zaś inne typowo teoretyczne. Tymczasem na wybór tematu decydujący wpływ ma promotor. Naturalnie, to również z promotorem student konsultuje wszystkie kwestie dotyczące pracy. Przez cały czas trzeba dokonać wielu poprawek, bo pierwotne wersje nierzadko bywają odrzucane przez promotora z listą niezbędnych do wykonania wytycznych.